Skip to content

Konfidensielt
Fun Center AS vil behandle informasjon vedr. kunden og de forhold vi måtte få innsyn i konfidensielt.

Betalingsbetingelser
Faktura på minstebeløpet sendes etter avtale eller etter bookingen er utført. Faktura med restbeløpet som avtales 7 dager før arrangementet forfaller på dagen før arrangementet. Etter forfall beregnes rente med 8,75 % p.a. Fakturagebyr/purregebyr 60 kr eks. mva.

Avbestilling
Avbestilling av avtalt arrangement må skje senest 21 dager før gjennomføring. Etter dette faktureres 50 % av avtalt leveranse. Ved avbestilling senere enn 7 dager før gjennomføring faktureres 100 % av avtalt leveranse.

Korrigering i antall deltakere
Finkorrigering av antall deltakere (10% av deltakere) kan skje senest 7 dager før arrangementet.
Det er dette antallet som er fakturagrunnlag. Iht. pantelovel paragraf 3-14 og 3-22 har vårt firma panterett i leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

Større arrangement
Egne regler for avbestilling etter avtale.

Transport ved utleie
Transport av aktiviteter og personell til arrangementer: Fra 1500 kr og etter avtale.

Reiseutgifter (ut av Stavanger-regionen)
Dekking av alle reiseutgifter som fly- og togreiser, overvekt/frakt, hotellopphold, kilometergodtgjørelse og personlige utlegg i henhold til spesifisert reiseregning og kopi av bilag, faktureres kunde.
Diettgodtgjørelse iht. statens satser. Timesats under reis etter avtale.

Privatkunder
Det gis ikke kreditt til privatpersoner. Alle priser inkludert mva.

Bedriftskunder
Alle priser er eks mva.

Uforutsette hendelser
Vi kan gjøre endringer av programmet ved uforutsette hendelser, for eksempel endringer av aktivitetsinnhold og kjøreplan.

Back To Top