skip to Main Content

Jobb sammen som et team. Kommunikasjon, aktiv lytting, samarbeid, tilitt. Den døve leder den blinde, gjennom en aktivitetsløype med vanskelige utfordringer.

Request

Do you want to book in?*
SandnesÅlgårdKvadrat

Name:*
Email:*
Telephone:*
Number:* How many do you think will attend?
Date:* (dd.mm.yy) + time
Budget:*

Private or business:*
PrivateBusiness

Type of event:*
TeambuildingBachelor PartyBirthdayEventsRentalSchool

Message:

I want to send a message. You will receive an email copy of the submitted form.

Back To Top